ไทย บา คา รา

ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้เนื่องจากผมไม่รู้ที่จะเขียนเป็นภาษาไทย
ขออภัยในความไม่สะดวก